Новини

В помощ на администратора
01.11.2019

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Във връзка с необходимостта от повишаване на информационната и мрежовата сигурност на Вашата администрация, Ви препоръчваме да се направят следните проверки:

 


Дежурни телефони на 01.11.2019 г. (петък)
31.10.2019

Уважаеми колеги,

 
По случай Деня на народните будители достъпът до всички сгради на Технически университет - София на 01.11.2019 г. ще бъде преустановен. В тази връзка Ви информираме, че стационарната телефонна линия на Софтуерна група АКСТЪР няма да бъде обслужвана на посочената дата.
 
Оставаме на разположение на следните мобилни номера:
 
 

1 ноември - Ден на народните будители
30.10.2019
Уважаеми колеги,
 
Поздравяваме Ви с Деня на народните будители1 ноември.
 
Пожелаваме Ви да продължавате Делото на нашите просветители, книжовници и революционери. Нека стремежът към просвета, образование и книжовност да бъде неизменен спътник във Вашата работа.
 
За Технически университет-София и екипа на Софтуерна група АКСТЪР 1.11.2019 г. е неприсъствен и  неработен ден.
 
Помощ и консултации можете да получавате на мобилните ни телефони.
 
Екип на СГ АКСТЪР

Познаваме ли възможностите на системата АКСТЪР ОФИС за контрол на достъпа до нейните данни?
20.10.2019

Здравейте колеги,

Подкрепяйки кампанията на Европейския съюз „Европейски месец на киберсигурност 2019“ със слоган „Да останеш сигурен онлайн“, задаваме по-долу няколко шеговити въпроса, като ни се иска да Ви накараме да помислите върху правата, които сте дали на отделните служители и как и дали контролирате тези права.

 1. Колко акаунта може да има един служител?
  1. Един акаунт с едно име и една парола;
  2. Няколко акаунта с една парола;
  3. Един акаунт с няколко пароли;
  4. Други

Как се грижим за мрежовата и информационна сигурност?
16.10.2019

На вниманието на: Ръководители на администрации и административни поделения

 

УВАЖАЕМИ  РЪКОВОДИТЕЛИ,

Съгласно „Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност“ ръководителят на ведомството носи пряка отговорност за състоянието на мрежовата и информационна сигурност в администрацията. 

Подкрепяйки кампанията на Европейския съюз „Европейски месец на киберсигурността 2019“ със слоган „Да останеш сигурен онлайн“ задочно задаваме няколко съвсем тривиални въпроса:


Промоционално предложение!
09.10.2019

СИСТЕМА:   АКСТЪР БЕКЪП

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Системата архивира ежедневно и напълно автоматично всички важни за администрацията данни. Данните се съхраняват в облачно хранилище и при необходимост могат да бъдат възстановени в състоянието им 30 дни назад.

ТЕХНОЛОГИЯ: Всяка нощ специално приложение идентифицира променените файлове, архивира ги, криптира ги и ги пренася в специално облачно хранилище.

Технологията на архивиране гарантира, че данните ще бъдат съхранени при тежка авария, природно бедствие или при вирусна атака, която не е могла да бъде спряна с наличните антивирусни защити.

АКСТЪР БЕКЪП осигурява:

 • Архивиране на множество целеви директории
 • Изпращане на архивите на отдалечени хранилища
 • Периодично извършване на архивите с възможност за настройка за интервал на архивиране
 • Възможност за архивиране на бази данни
 • Архивиране само най-нови или променени файлове след последната успешна архивираща сесия
 • Възможност за възстановяване на желаните данни до по-старо желано състояние

ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Безплатен анализ и определяне на обема на жизнено важните за работата на администрацията данни. Съхранението на архиви обхваща данните от базите на системите АКСТЪР, но е възможно този кръг да бъде разширен.
 2. Представяне на индивидуална оферта
 3. Сключване на договор, ако офертата бъде приета.

 

Екип на Софтуерна група АКСТЪР